આ વિશ્વની સૌથી મજબૂત બ્રાન્ડ છે, તેનું મૂલ્ય સૌથી વધુ

famous brand of world

આ વિશ્વની સૌથી મજબૂત બ્રાન્ડ છે, તેનું મૂલ્ય સૌથી વધુ


તમે પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરો છો. તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમે ક્યારેય વિચારશો નહીં કે આ બ્રાન્ડ કેવી રીતે પ્રખ્યાત થયું અને તેની સફળતા પાછળનું રહસ્ય શું છે. આજે અમે તમને વિશ્વની કેટલીક કિંમતી બ્રાન્ડ્સ વિશે જણાવીશું.

મિલવર્ડ બ્રાઉન કંપની દ્વારા એક અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. જેમાં વિશ્વની 100 કંપનીઓની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. સામાન્ય લોકોમાં તેમની લોકપ્રિયતા અને મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને કંપનીઓને આ સૂચિમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ સૂચિ કંપનીઓની ઉપલબ્ધિઓ અને ખરાબ પરિસ્થિતિઓમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરવાની તેમની ક્ષમતા પર આધારિત છે.

માર્લબોરો

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૪,૫૯,૧૮૩ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : 5%

મેકડોનાલ્ડ્સ

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૬,૦૪,૫૪૮ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : ૫.૩૩%

એટી એન્ડ ટી

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૧૧,૫૪,૮૫૩ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : 2%

કોકા કોલા

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૧૧,૩૫,૪૪૯ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : 1%

વેરિઝોન

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૧૨,૭૬,૭૫૮ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : 4.5%

ચાઇના મોબાઇલ

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૧૭,૨૪,૦૫૮ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : 10%

ગુગલ

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૨૩,૪૯,૯૦૦ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : 3%

માઇક્રોસોફ્ટ

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૨૪,૨૪,૮૭૦ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : 15%

એપલ

બ્રાન્ડનું મૂલ્ય : ૪૭,૫૭,૯૨૮ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડ ભાવમાં ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) : 45%JOIN WHATSAPP GROUP FOR LATEST UPDATES.