સળગતી ગરમીમાં ઠંડુ રહેવા માટે સ્ટ્રોબેરી માર્ગરીટા બનાવો

કાળઝાળ ગરમીમાં ચીલ રહેવા

સળગતી ગરમીમાં ઠંડુ રહેવા માટે સ્ટ્રોબેરી માર્ગરીટા બનાવો


  • 1 ચમચી લીંબુનો રસ,
  • 1 ચમચી મીઠું,
  • 31/2 કપ ક્રશ બરફ,
  • 1 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો રસ,
  • 1/2 કપ ક્રશ સ્ટ્રોબેરી,
  • 4 ચમચી ખાંડ.

રીત

શેમ્પેઇન સાઉસર છે. આ ગ્લાસની ટોચની ધારને લીંબુના રસની એક પ્લેટમાં મૂકો. પછી તરત જ મીઠાની થાળીમાં સૂઈ જાઓ. ત્યારબાદ ક્રશ બરફ, લીંબુનો રસ, ક્રશ કરેલા સ્ટ્રોબેરી અને ખાંડને મિક્સર બોક્સમાં નાંખો અને મિક્સરમાં પીસી લો. હવે આ રસને શેમ્પેઇન સાઉસર માં રેડવું. પછી સ્ટ્રોબેરી માર્જરિતા તૈયાર છે.JOIN WHATSAPP GROUP FOR LATEST UPDATES.